11. maj 2022
Sygehus Nord Grunden – kåring af arkitektkonkurrence på Utzon

Tirsdag den 10. maj 2022 blev en mærkedag for Søren Enggaard A/S som er medinvestor i Nordud A/S og dermed Sygehus Nord grunden i Aalborg.

 

På denne dag blev vinderen af arkitektkonkurrencen fundet og dommerkomiteen var alle enige om forslaget fra team SLA var det bedste.

 

Et særdeles stærkt og robust forslag, med bæredygtighed for øje og hvor der ligges op til et blandet kvarter med plads til liv for alle generationer.

 

Søren Enggaard A/S ønsker team SLA et stort tillykke med vinderforslaget og vil samtidig gerne takke alle de involverede parter i projektet.

 

Ønsker du at vide mere om dette spændende forløb, så gå ind på www.nordud.com og følg med i den videre udvikling.