25. maj 2022
PRESSEMEDDELELSE: Regnskabsaflæggelse 2021, Søren Enggaard koncernen

Søren Enggaard A/S har aflagt regnskab for 2021 med det bedste resultat siden selskabets stiftelse i 1975. Søren Enggaard A/S er i dag en af Nordjyllands største ejendoms- og udviklingsselskaber med aktiviteter inden for erhvervs- og boligudlejning samt projektudvikling af både erhvervs- og boligejendomme. 

 

’Vi har haft et forrygende 2021 med færdiggørelse af både bolig- og erhvervsbyggerier’ udtaler administrerende direktør Carsten Enggaard og løfter sløret for en fortsat spændende udvikling de kommende år.

 

I 2021 har koncernen færdigopført første etape af Parkbyen beliggende Sohngårdsholmsvej, Aalborg. I første etape indgik 5 tårne med i alt 232 boliger. Regnskabet for 2021 indeholder avance ved realisation af i alt 217 boliger i Parkbyen og primo 2022 er opførelsen af etape II påbegyndt. Etape II består af 154 boliger fordelt på 3 tårne og også i etape II vil der indgå både ejerlejligheder og udlejningsboliger. Etape II forventes færdigopført 2024.

 

’Vi glæder os over at Parkbyen er blevet det grønne boligområde tæt på byen vi havde håbet på. Den høje beliggenhed giver en fantastisk udsigt og med golfbanen som nabo har området unikke parklignende omgivelser samtidig med det ligger tæt på Aalborg centrum’.

 

I 2021 har Søren Enggaard A/S opført og udlejet endnu en logistikejendom i industriområdet Porsborgparken beliggende i Støvring op til motorvej E45 ligesom nyopførte boligejendomme i Skalborg og Sofiendals Enge, Aalborg er taget i brug og fuldt udlejede.

’Vi oplever en positiv markedsudvikling og har igangsat flere større ejendomsprojekter på Eternitgrunden. Blandt andet en Padeltennis hal samt genoptagelse af Ankomstpladsen med 134 boliger. Opførelsen af Ankomstpladsen blev i 2020 sat på pause mens vi afventede afklaring på markedsudviklingen i forhold til særligt Corona-pandemien’.

 

Porteføljen af investeringsejendomme i Søren Enggaard Holding koncernen udgør til sammen en værdi på 1 mia. kr. Resultatet for 2021 på 186 mio. kr. (efter skat) indeholder opskrivning af ejendomsporteføljen med 114 mio. kr. (efter skat) hvoraf 26 mio. kr. vedrører opskrivning af færdigopførte ejendomme det er besluttet at beholde og drifte fremadrettet.

 

’Markedssituationen har udviklet sig positivt over en længere periode og også de seneste markedsanalyser for 2022 understøtter denne udvikling. Vi har opskrevet i 2021 regnskabet for at tilpasse os markedsudviklingen og tror på et fortsat gunstigt marked i Aalborg, hvilket ligeledes er grundlaget for vores igangsatte investeringer herunder også investering i udviklingen af Sygehus Nord, som Søren Enggaard A/S via Nordud A/S er medejer af.

         

Søren Enggaard A/S har med overskuddet i 2021 på 172,5 mio. kr. en egenkapital på 700,0 mio. kr. og en soliditetsgrad på 76,8%.