29. januar 2015

Den 26. Januar 2015 godkendte Aalborg Byråd den sidste lokalplan for Eternitgrunden i Aalborg, der omfatter den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken.

 

Området ejes af Søren Enggaard A/S og der kan opføres ca.115.000 m2 boliger og erhverv. Den samlede byggemulighed i den sydvestlige del af Eternitten fastlægges til 90.000 m2, og her ud over kan en del af det eksisterende færdigvarelager mod Sønderbro genbruges som parkeringshus.

 

Se lokalplanen her 

http://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/lokalplaner/gaeldende-planer-med-klagefrist/4-2-111