9. oktober 2014

Søren Enggaard A/S udvikler nyt projekt på Eternitten. Vi kalder det "FRONTHUSET"

 

Fronthuset er et kontorhus i 7 etager på ialt ca. 7000 kvm incl. kælder. To store virksomheder har allerede taget springet og blevet en del af Fronthuset, nemlig STORM Advokatfirma Jutlander Bank, som flytter ind den 01.07.2016.

 

Fronthuset opføres overalt i materialer i anerkendt kvalitet og i et materialevalg med minimal vedligeholdelse. Der lægges stor vægt på en optimal arealudnyttelse, således gang- og fællesarealer vægter mindst muligt. Bygningen er udformet således, at der fra lejemålene på hver etage er adgang til altaner / udendørs opholdsarealer. Byggeriet opføres endvidere med fokus på bæredygtighed og et sundt og godt indeklima, hvor velvære, komfort og sundhed samt belysning og akustik tilgodeses. 

 

Se dine muligheder samt info vedr. Fronthuset på http://www.nyboligerhverv.dk/sagsvisning/?mglid=N401952&sagsnr=K1409-42 

 

Søren Enggaard A/S - mere at bygge på.