24. november 2014

Eternitten har gennem flere generationer brødfødt mange familier i Aalborg og de mange arbejdere var og er fortsat utrolig stolte af deres arbejdsplads. Det blev også en industrihistorie fra en tid hvor der ikke var opmærksomhed på arbejdsmiljø som vi oplever det i dag og faren ved asbeststøv blev opdaget alt for sent. Derfor indeholder en del af arbejderhistorien også den triste del med mange dødsfald og retssager omkring asbestosens mange ofre.Man vidste ikke bedre dengang men det er bemærkelsesværdigt, at de tidligere medarbejdere vi har haft kontakt med har bevaret en utrolig stolthed i forhold til deres arbejdsplads.

 

Efter offentliggørelse af ideen fra Birgit Elgaard og Arne B. Schade kom der straks en kontakt fra Carsten Enggaard, firmaet Søren Enggaard AS. De er ejer af en af Siloerne i området og ville stille den til rådighed for et decentralt arbejdermuseum.Den gestus tog man straks til sig og derfor arbejdes der nu på " 2 ben" i forsøget på at skabe det decentrale arbejder museum.