30. november 2016
Boeck Hansen Husene - Nyt projekt i Kildevældet - Udviklet af Søren Enggaard A/S og tegnet af Arkitema Architects

”Boeck Hansen Husene” er den 3. etape af Eternittens nye grønne bydel ”Kildevældet”. I alt opføres 107 boliger. Bebyggelsen danner randbebyggelsen til Klimaboulevarden mod øst, og flankerer bydelens nye markante Allé, Boeck Hansens Vej mod vest. Alléen forbinder ”Enghusene” mod syd med den kommende ankomstplads mod nord, og er med til at skabe en urban stemning i området, med parkering under gadens træer.

Ved indkørslen til bydelen opføres et 8 etagers punkthus som områdets vartegn. I dette punkthus opføres i alt 27 boliger som selvstændige ejerlejligheder. Størrelserne varierer fra ca. 85-125 m2. På punkthusets tag suppleres arealet ydermere med en spændende 160 m2 stor taghave til fælles ophold, hvor der også er mulighed for at beboerne kan etablere højbede og væksthuse til byhaver.

Bygningerne langs” Boeck Hansen Vej” – ”Byhusene” opføres som en moderne tolkning af byhuse, opdelt med egen identitet og farve inden for en samlet helhed. Der findes private opholdsarealer i direkte tilknytning til alle boliger. ”Byhusene” består af i alt 80 boliger der variere i størrelserne 70-85 m2. Der etableres et stort mellemrum mellem bygningerne, således at der visuelt åbnes op og skabes kontakt til bebyggelsens grønne parkrum, ”Klimaboulevarden” ”Byhusene” sælges særskilt som investeringsprojekter.

Kontakt Søren Enggaard A/S hvis du vil høre mere om ”Boeck Hansen Husene”