Søren Enggaard A/S bestræber sig på altid at have en fuldt opdateret hjemmeside. Søren Enggaard A/S kan dog ikke garantere for fejl eller manglende opdateringer og tager generelt forbehold herfor.

Der tages forbehold for fejlagtig information, manglende opdateringer, prisændringer, der skyldes forhold henhørende under Søren Enggaard A/S’ lejere og samarbejdspartnere. Søren Enggaard A/S hæfter ikke for tab som følge heraf.


Søren Enggaard A/S kan ikke drages til ansvar for trykfejl - og andre fejl på soren-enggaard.dk, ej heller for programmeringsfejl, systemnedbrud, systemfejl, virus eller andre fejl opstået ved opkobling til soren-enggaard.dk, eller til web-sites, til hvilke soren-enggaard.dk er forbundet. Søren Enggaard A/S kan ikke drages til ansvar for indirekte eller direkte skade, der måtte opstå som følge af adgang til, brug af eller browsing på soren-enggaard.dk.

 

Misbrug af, indgreb i eller forsøg på at ændre soren-enggaard.dk eller dermed forbundne hjemmesider kan medføre retsforfølgelse.
Alle rettigheder til indhold på hjemmesiden forbeholdes. Det er ikke tilladt at bruge eller gengive materiale fra soren-enggaard.dk uden skriftligt samtykke fra Søren Enggaard A/S, dette gælder bl.a. billeder, logoer, varemærker, tekstfremstillinger, typografiske formater, illustrationer og ornamentering.


Som udgangspunkt er alt materiale på soren-enggaard.dk beskyttet af rettigheder tilhørende Søren Enggaard A/S eller en samarbejdspartner til Søren Enggaard A/S. Det tillades at printe eller downloade materiale fra soren-enggaard.dk, hvis det udelukkende er til privat, ikke-kommerciel brug og under forudsætning af, at samtlige immaterielle rettigheder respekteres og holdes intakte. Er der tvivl herom, bør Søren Enggaard A/S kontaktes inden videre foretages.

Ved brud herpå, herunder ved krænkelse af Søren Enggaard A/Ss immaterielle rettigheder, tager Søren Enggaard A/S juridisk skridt til udbedring heraf samt erstatning herfor.